Supervizor za Brčko Scanlan posjetio OC „Vermot“ i razgovarao sa Damirom Radenkovićem direktorom

Tokom redovne posjete Distriktu Brčko, supervisor Michael Scanlan, održao je radni sastanak sa direktorom O.C. Vermont, Damirom Radenkovićem.
Teme razgovora bile su uloga nevladinog sektora u daljim reformama, uloga žene u društvu, kao i borba protiv korupcije.
Gospodin Scanlan je na ranijim sastancima napomenuo da Brčko distrikt treba da bude lider u provođenju reformi. S tim u vezi, zajednički je zaključeno da bi nevladin sektor morao imati transparentniju ulogu u daljem provođenju reformama. Takođe, naglašeno je, da fokus ne treba biti na to, koje su vrste promjene, nego način na koji su donesene i da li će nadležni postupati po njima.
Supervizor je naglasio da danas, više nego ikada, treba da pričamo o položaju žena u društvu, kao i da svi treba da se potrudimo da poboljšamo trenutno stanje.
Na sastanku je bilo riječi i o borbi protiv korupcije u institucijama Brčko distrikta. Damir Radenković je napomenuo da Omladinski centar Vermont aktivno radi na nekoliko značajnih projekata u našoj lokalnoj zajednici s ciljem pravilnog i transparentnog trošenja javnog novca kao i na projektima koji se tiču unapređenja obrazovnog sistema i borbi protiv korupcije.
Svakako, supervisoru su predstavljene i aktivnosti koje provodi nevladin sektor, kao i planovi za naredni period.