NiP pisao supervizoru: Sukobi interesa svuda u Brčko distriktu

NiP pisao supervizoru: Sukobi interesa svuda u Brčko distriktu

Narod i pravda Brčko distrikta danas se otvorenim pismom obratila supervizoru za Brčko distrikt, gospodinu Majklu Skenalanu.

Ovo obraćanje prenosimo u cjelosti, bez izmjena:

Povodom sve većeg broja kršenja pozitivne zakonske regualtive i sve češćim sukobom interesa pri imenovanjima vladajuće većine obraćamo Vam se otvorenim pismom.

Vaša ekselencijo,

Narod i Pravda je pokrenula intezivne aktivnosti na utvrđivanju prisutnog sve većeg broj slučajeva kršenja pozitivne zakonske regulative sa posebnim aspektom na sukob interesa. U skupštinskim diskusijama ukazali smo na sumnju u postojanje sukoba interesa za člana Prvosudne komisije gospodina Envera Tursunovića.

S obzirom da vladajuća većina nastavlja sa sličnim akivnostima i na sljedećem zasijedanju Skupštine gdje također izražavamo sumnju na prijedlog glavnog revizora, s obzirom da je prijedlogom odluke o imenovanju glavnog revizora ureda za reviziju Javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH predložena Selma Šadić za koju sumnjamo da je u sukobu interesa jer je supruga od gosp. Ibrahima Šadića koji je član Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta i snaha šefa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta BiH.

Također, izražavamo sumnju o sukobu interesa da je jedan brat član Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove koji podnosi izvještaje o radu Upravnog odbora o finansijskom poslovanju šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge (Seadu Šadiću) svom rođenom bratu a on prosljeđuje Skupštini.

Poštovani Supervizore, šef Inspektorata Brčko distrikta BiH gdin. Drapić Adnan za kojeg također izražavamo sumnju o postojanju sukoba interesa, jer uvidom u sudski registar možemo vidjeti da je pomenuti osnivač i predsjednik jedne lokalne političke stranke „Brčanska inicijativa“.

Disciplinski tužilac koji vodi dirigovane postupke protiv članova Naroda i Pravde po naređenju gradonačelnika Brčko distrikta, izražavamo sumnju da je u direktnom sukobu interesa jer je aktivno učestvovao u radu izborne komisije SDA, te na takav način narušio Zakon o državnoj službi institucija BiH.

Primorani smo da Vam se obratimo na ovaj način jer za sve ostale aktere važe gore pomenuti zakosnki akti osim za osobe iz vladajuce strukture i njima bliske srodnike i saradnike. Smatramo da zakoni trebaju biti jednaki za sve a ne samo tortura za neistomišljenike.

Naravno da ćemo pored ovog otvorenog pisma uputiti zahtjev i prijave institucijama nadležnim za postupanje u pomenutim slučajevima, ali Vas posebno molimo da svojim autoritetom i ovlastima koje imate zaustavite bahatost vladajuce strukture i evidentno kršenje pozitivne zakonske regulative Brčko distrikta BiH, jer jedino vladavina prava nam može garantovati prosperitet u budućnosti.

S poštovanjem,

Brčko, 21.12.2021.godine
Služba za odnose sa javnošću
Narod i pravda Brčko distrikt BiH

Categories: Brčko