ŠEF ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR TOMO OBRENOVIĆ O AKTIVNOSTIMA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR

ŠEF ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR TOMO OBRENOVIĆ O AKTIVNOSTIMA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR

Šef Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Tomo Obrenović izjavio je da je zadovoljan zatečenim stanjem u Odjeljenju i pohvalio je rad prethodnog šefa, posebno, kako kaže, na pokretanju akcije provjere prebivališta na području Brčko distrikta BiH.

Obrenović je kazao da je do sada pronađeno više od 1.000 lica koja imaju sumnjivo prebivalište i mišljenja je da se ne može samo ad hoc djelovati, nego da je potrebno aktivnost kontinuirano provoditi.

On je istakao da će Odjeljenje učiniti sve napore kako bi se osiguralo da se registracija motornih vozila na području Distrikta vrši tokom jednog dana.

Šef Odjeljenja za javni registar najavio je da se uskoro počinje i s komasacijom zemljišta na području Krepšića i pokretanje tendera.

Prema njegovim riječima realizacija ovog projekta bi doprinijela ukrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta što bi ujedno stvorilo uslovo i za ozbiljnije bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Obrenović je naglasio da najveći problem Odjeljenja predstavlja prostor za rad službenika koji je neuslovan ističući da je najadekvatnije rješenje za radni prostor izgradnja nove zgrade kako bi sve službe ovog odjeljenja bile pod jednim krovom.

„Trenutno se radi u montažnom objektu koji je u jako lošem stanju. Također, sporna je i udaljenost od Pododjeljenja za matičnu evidenciju, čiji poslovi su međusobno povezani, te građani gube dosta vremena u rješavanju svojih zahtjeva”, kazao je Obrenović.

Categories: Brčko