15.09. Saopštenje Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH

15.09. Saopštenje Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,

broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je:

  Opis/datum 11.09.

(u 11 sati)

12.09.

(u 11 sati)

13.09.

(u 11 sati)

14.09.

(u 11 sati)

15.09.

(u 11 sati)

I Ukupan broj lica

pod zdravstvenim nadzorom

(stanje na dan)

232 322 318 320 318
II Broj lica

koja su izašla iz zdravst. nadzora

(istekao nadzorni period)

0 5 0 2 6
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) 232 317 318 318 312

 

  Ukupan broj lica testiranih lica je:
  Opis/datum 15.09.

(u 11 sati)

I Broj lica od kojih je uzet uzorak 3454
II Dobijeni rezultati, a od toga 3412
       a) Pozitivni 304
       b) Negativni 3108

 

III Čeka se na rezultate 42
IV Broj izliječenih 272
V Smrtni ishodi 20
VI II a-IV-V (aktivni slučajevi) 12

 

 

NAPOMENA: Skreće se pažnja svim građanima Distrikta da se pridržavaju mjera koje su na snazi u Brčko distriktu.

Danas je u Brčko distriktu BiH registrovan još jedan novi slučaj virusa korona. Radi se o ženskoj osobi koja je 1944. godište.

Javna zdravstvena ustanova

„Zdravstveni centar Brčko“

Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente

zaražene virusom korona smješteno je:

Ukupno pacijenata: 3
Starosna dob pacijenata: Mlađi 0
Srednje životne dobi 1
Stariji 2
Klinička slika pacijenata: Lakša klinička slika: 0
Srednje teška klinička slika: 2
Teška klinička slika: 1

U toku jučerašnjeg dana bio je jedan otpust, pacijent muškog pola, 1954. godište.

Pacijent muškog pola, 1966. godište, zbog pogoršanja kliničke slike je upućen na daljnje liječenje u Klinički centar Vojvodine – Novi Sad.

Na odjeljenju Izolatorij za virus korona suspektne pacijente, zgrada ginekologije, preminuo je pacijent muškog pola, 1942. godište, čiji je PCR test na virus korona pristigao kao pozitivan.

Inspektorat Brčko distrikta BiH            

Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 15. 09. 2020. godine:
1340 Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH
79 Rješenja o produženju izolacije i zdravstvenog nadzora za građane Brčko distrikta BiH
42 Rješenja o prekidu izolacije za građane Brčko distrikta BiH
1461 Ukupno izdatih rješenja
U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH   obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. Kontrole se obavljaju najmanje 2 puta u toku jednog dana kod istog subjekta.

 

 

Policija Brčko distrikta BiH

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH

u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost:

Ukupan broj zaprimljenih prijava:          1
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane

Inspektorata izdata rješenja o izolaciji:

       —
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi:        —
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi:        —
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-

 

broj slučajeva:

 

broj lica:

 

      

       —    

  

       —

Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana:      62
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana:      —

 

Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:


Pododjeljenje za javno zdravstvo

za sve informacije u vezi sa korona virusom

0800 50 606

 


Policija Brčko distrikta BiH

za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama

122

 

Inspektorat Brčko distrikta BiH 049 220 061

 

Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije 121 i 123

 

#postujnaredbe #postujnaredbe #postujnaredbe

 

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH

Categories: Brčko