Brčko: Poslovni ambijent – prostor za korupciju

Brčko: Poslovni ambijent – prostor za korupciju

Korupcija je štetna pojava koja se do sada proširila u sve sfere društva u većem ili manjem obimu.

Imuni na korupciju nisu ostali ni privredni subjekti. Svjedoci smo brojnih afera korupcije u privredi u svijetu, ali i kod nas.

Brojne velike automobilske, farmaceutske, tekstilne i druge kompanije u svom poslovanju susretale su se sa aferama korupcije koje su uočene i sankcionisane.

Prostor za korupciju kada je privreda u pitanju, javlja se u oblastima dodjeljivanja ugovora, podsticaja, zapošljavanja radnika, rješavanja administrativnih poslova, postupaka i slično.

Izloženost privrede koruptivnim radnjama, između ostalog, uslovljena je i zakonima koji ostavljaju dosta prostora za korupciju prema sprovedenim analizama.

Strah privrednika za prijavu korupcije i dalje je na visokom nivou.

Prema stavovima privrednika, izloženost korupciji znatno se povećava sa povećanjem broja kontakata privrednika sa javnim službenicima.

Istraživanja sprovedena u različitim zemljama svijeta pokazuju da se prostor za korupciju smanjuje uvođenjem javnih registara kojima se smanjuje administracija.

Privrednici smatraju da je za suzbijanje korupcije u privrednom sektoru neophodno akcenat staviti i na uvođenje elektronskog pružanja javnih usluga sistemom umrežavanja.

Na taj način postiće se racionalno korišćenje vremena i smanjiti korupcija.

Prema mišljenju privrednika, neophodno je takođe raditi na sljedećem:

  1. Razvijati visoku svijest o štetnosti korupcije – lično i kod drugih;
  2. Razvijati svijest o potrebi odbacivanja ponude da učestvujemo u korupciji – lično i kod drugih;
  3. Razvijati svijest o potrebi saradnje s tijelima krivičnog gonjenja – lično i kod drugih.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

 

Izvor: Otisak.ba

Categories: Brčko