Brčko: Da li znate gdje se nalazi jedina akreditovana visokoškolska ustanova u Brčkom !?

Brčko: Da li znate gdje se nalazi jedina akreditovana visokoškolska ustanova u Brčkom !?

Na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom danas je upriličena konferencija za medije povodom dodjele institucionalne akreditacije ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Radi se o prvoj akreditaciji izdatoj na području Brčko distrikta, te je Visoka škola eMPIRICA sada JEDINA AKREDITOVANA visokoškolska ustanova sa sjedištem u Brčkom.

Na konferenciji su se medijima obratili mr.sc. Muhdin Mujačić, dipl.ing.el., direktor i Gavrilo Mitrović, student treće godine studijskog programa Inženjerska informatika.

Na početku svog obraćanja direktor Mujačić je izjavio da je 17.06.2021. godine Visoka škola eMPIRICA dobila RJEŠENJE O INSTITUCIONALNOJ AKREDITACIJI izdato od strane Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta, a na osnovu preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH). Na osnovu Rješenja, Visoka škola eMPIRICA bit će uvrštena u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH. Rezultat je to predanog i kvalitetnog rada u obrazovanju studenata, posvećenosti razvoju vlastitih resursa, kapaciteta i kvaliteta, postupanja i djelovanja isključivo u zakonskim okvirima, ali i šestogodišnjeg nastojanja da se realizuje proces akreditacije koji je prvi puta pokrenut davne 2015. godine. Posjeta četveročlane Komisije za akreditaciju koju je imenovala Agencija HEA BiH realizovana je u januaru 2021. godine, trajala je dva dana, tokom kojih je Komisija obavila razgovore sa nastavnim i administrativnim osobljem, studentima, diplomiranim studentima i kompanijama koje zapošljavaju diplomante Visoke škole eMPIRICA, te obišla prostor i opremu.

Direktor Mujačić je potom predstavio razvojni put Visoke škole eMPIRICA od 2012. do danas, naglasio da je to jedina visokoškolske ustanova koja je uspješno prošla upravni nadzor od strane Odjeljenja za obrazovanje 2013. godine, te postupak relicenciranja 2014. godine. Također, ovo je jedina visokoškolska ustanova koja je izvezla poslovanje izvan Brčko distrikta uspostavom Odjeljenja Visoke škole eMPIRICA u Tuzli 2015. godine, a koje je ove godine preraslo u samostalan fakultet – Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli, čiji je osnivač Visoka škola eMPIRICA iz Brčkog.

Osvrnuo se na činjenicu da je Visoka škola eMPIRICA od 2012. do 2020. godine izvodila transnacionalni studij Poslovne informatike sa dvojnom BiH–slovenačkom diplomom, na osnovu Rješenja slovenačke agencije za visoko obrazovanje NAKVIS, te da je zbog iznimno dugog procesa akreditacije, koji je tek sada okončan, u oktobru 2020. godine skinuta sa liste transnacionalnih programa. Sa ovom akreditacijom očekuje se povratak na NAKVIS listu, na osnovu čega će moći nastaviti izdavanje dvojnih diploma.

Direktor Mujačić je obraćanje završio riječima: „Od osnivanja do danas Visoka škola eMPIRICA izvodi studij na dva studijska programa: Inženjerska informatika i Poslovna informatika. Cijelo vrijeme smo fokusirani na kvalitetno obrazovanje nasih studenata, sa ciljem da steknu kompetencije i praktična znanja sa kojima mogu samostalno raditi i privređivati. Na Visokoj skoli eMPIRICA do sada je diplomiralo 110 studenata, prva diploma izdata je u julu 2015. godine nakon što je prva generacija završila svoj trogodisnjeg ciklusa studija.

90% nasih diplomanata je zaposleno u struci, uglavnom u eminentnim IT kompanija u privatnom vlasništvu u BiH i širom EU, koje su prepoznale da kadar koji dolazi sa ovog fakulteta posjeduje konkretna znanja za 21. vijek, i da su njihove diplome zaista mjerilo njihovog znanja.

Jedan smo od lidera u obrazovanju na daljinu, zahvaljujuci opremi i servisima koje posjedujemo naši studenti ni jedan dan nisu gubili nastavu tokom izolacije izazvane pandemijom.

Sav trud i zalaganje tokom 10 godina postojanja i rada, uložen sa ciljem da fakultet eMPIRICA  održimo na visokom nivou, i da naši studenti na kraju dobiju izuzetna znanja i kompetencije, i skoro 100% zapošljivost u struci, rezultirao je na kraju i formalnim priznanjem kvaliteta – institucionalnom akreditacijom. Ovom akreditacijom njihove diplome postaju još snažnije i prepoznatljivije ne samo unutar BiH, nego i na međunarodnom nivou.

Svakako da će nam ovaj dokaz kvaliteta biti dodatna motivacija da budemo još bolji i uspješniji, i da generacijama studenata koji dolaze pružimo zaista vrhunsko i nadasve primjenljivo znanje u jednoj od najtraženijih oblasti na tržištima rada – IT.“

Student Gavrilo Mitrović obratio se medijima, rekavši: „Svim srednjoškolcima koje zanima informatika iskreno bih preporučio da upišu Visoku školu eMPIRICA, jer ona pruža odlična znanja. I ja sam ovaj fakultet upisao na osnovu preporuke starijih drugova koji su ovdje studirali, nakon čega sam se lično uvjerio u kvalitet ove visokoškolske ustanove. Oprema na kojoj radimo je više nego kvalitetna, profesori i asistenti su korektni i otvoreni, stalno dostupni za konsutacije i pitanja koja im postavljamo. Za vrijeme pandemije nastava se odvijala nesmetano zahvaljujući našoj WebEx platformi, tako da nismo gubili ni predavanja ni vježbe.“

Podsjećamo da je Konkurs za upis na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA otvoren i dostupan na linku https://bit.ly/35LKOib, te pozivamo zainteresovane buduće studente da što ranije pošalju svoje prijave, jer je upisna kvota ograničena.  (www.empirica.ba)

Sponzorisan članak.
Categories: Brčko