Svi redovni studenti iz Distrikta ostvariće pravo na stipendiju

Svi redovni studenti iz Distrikta ostvariće pravo na stipendiju

Odjeljenje za obrazovanje brčanske Vlade zaprimilo je stotinjak zahtjeva više za stipendiranje studenata u odnosu na trenutno izdvojena budžetska sredstva. No, smatraju u Odjeljenju, biće osigurana dodatna sredstva, kako bi svi koji ispunjavaju uslove stipendije i dobili.

„Za ove namjene izdvojeno je 300.000. maraka, što je dovoljno za 150 stipendija.  Kako će po svemu sudeći biti još stotinjak studenata koji ispunjavaju kriterije za dodjelu deset mjesečnih stipendija po 200 maraka, vjerujem da će u rebalansu budžeta biti obezbjeđena nedostajuća sredstva za sve brčanske studente, koji  imaju pravo na stipendiju”, rekao je šef resornog Odjeljenja Senad Osmanović.

Inače, u narednih sedam dana, trebala bi biti objavljena preliminarna lista stipendista, na koju će eventualno nezadovoljni moći uložiti žalbu, a novac bi na računima studenata mogao biti početkom novembra tekuće godine.

Categories: Brčko