Zoran Kokanović; Brčko mora biti centar privrednih aktivnosti u regionu, na nama je da odaberemo šta želimo

Zoran Kokanović; Brčko mora biti centar privrednih aktivnosti u regionu, na nama je da odaberemo šta želimo

Sa kojim problemima se privrednici najčešće susreću, na koji način im vlasti pomažu?

Različiti su problemi u različitim privrednim granama. Manja preduzeća se suočavaju sa mnogim administrativnim preprekama i fiskalnim i parafiskalnim nametima, dok veća preduzeća imaju probleme sa nedostatkom kvalitetne, obučene radne snage. Ipak, postoje izazovi koji su zajednički cijeloj privredi.

Podrška razvoju privrede Brčko distrikta?

Po mom mišljenju, najizraženiji su: visoka opterećenja na plate radnika, nedostatak i visoka cijena kapitala na tržištu novca i nespremnost banaka da više ulažu u privredu, nedostatak kvalifikovane radne snage koji je vrlo izražen u posljednje vrijeme i postaje sve veći problem, neusklađenost obrazovanja i nastavnog programa sa tržištem rada, nedovoljna tehnološka razvijenost i niska produktivnost. Provodimo kontinuirane aktivnosti na uklanjanju administrativnih prepreka koje otežavaju poslovanje privrednih subjekata, te radi njihovog rješavanja pokreće inicijative prema drugim nadležnim institucijama.

Gorući problem u cijeloj državi je nedostatak radne snage, na koji način se to u Brčkom rješava?

Različita istraživanja navode različite razloge zbog kojih radno sposobno stanovništvo napušta zemlju. S tim trendovima se susreću i zemlje u regionu, ali i cijeloj istočnoj Evropi. Ono što je zajedničko jeste činjenica da veća primanja ublažavaju negativne trendove. Naš cilj je ojačati privredni sektor, povećati primanja i podstaknuti preduzetnike na investiranje u novu opremu i novu tehnologiju. Na ovaj način ćemo poboljšati produktivnost naše privrede, što će otvoriti prostor poslodavcima da bolje plate radnike. Takođe moram istaknuti da je i državna birokratija jedan od velikih problema sa kojima se susrećemo svakodnevno, mišljenja sam da se na svaki način mora pomoći otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i omogućiti nesmetan rad onima koji žele ulagati u ovaj grad i ostati ovdje da žive.

Koji su projekti u planu s ciljem otvaranja novih radnih mjesta?

Usvajanjem Zakona o podsticajima u privredi i uvođenjem podsticaja za povećanje plate radnika očekuju se dva efekta. Prvi efekat je poboljšati položaj radnika, u smislu utvrđivanja viših novčanih naknada po osnovu plate za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu i duže održavanje uvećane plate radnika. Drugi očekivani efekat ovog podsticaja ima za namjeru otklanjanje sive zone u oblasti isplate plata radnika i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koji radnik dobije od privrednog subjekta u legalne tokove. Ovom mjerom nastavlja se kontinuitet u aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije i samim tim poboljšanju položaja radnika i nezaposlenih lica, kao i unapređivanju poslovnog okruženja.

Također, sa ciljem stimulisanja investitora na nova ulaganja, a time i zapošljavanja, uvedene su i određene poreske povlastice. Npr. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit predviđeno je da poreski obveznik koji na teritoriji Brčko distrikta BiH izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

Kako zadržati mlade da ne napuštaju Brčko a što je gorući problem kod nas?

Brčko mora imati posebne pogodnosti za sve privrednike kako bi smo privukli privrednike iz čitavog regiona da ovdje otvaraju firme i da se stvori takva privredna atmosfera da svako poželi uzeti učešće u privrednim djelatnostima u Brčko distriktu, bez obzira odakle privrednici dolaze. Mislim da je Brčko samo na početku proglašenje Distrikta imalo takvu privrednu atmosferu te da je ubrzo ista ugašena i koju uz sve moguće napore moramo vratiti i samim tim da zadržimo mlade da ne odlaze iz ove sredine, naprotiv moramo ih motivisati da požele da žive u ovom gradu.

Categories: Brčko