Saopštenje Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH

Saopštenje Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,

broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je:

  Opis/datum 10.09.

(u 11 sati)

11.09.

(u 11 sati)

12.09.

(u 11 sati)

13.09.

(u 11 sati)

14.09.

(u 11 sati)

I Ukupan broj lica

pod zdravstvenim nadzorom

(stanje na dan)

225 232 322 318 320
II Broj lica

koja su izašla iz zdravst. nadzora

(istekao nadzorni period)

0 0 5 0 2
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) 225 232 317 318 318

 

Ukupan broj lica testiranih lica je:
Opis/datum 14.09.

(u 11 sati)

I Broj lica od kojih je uzet uzorak 3375
II Dobijeni rezultati, a od toga 3355
       a) Pozitivni 302
       b) Negativni 3053

 

III Čeka se na rezultate 20
IV Broj izliječenih 272
V Smrtni ishodi 19
VI II a-IV-V (aktivni slučajevi) 11

 

 

NAPOMENA: Skreće se pažnja svim građanima Distrikta da se pridržavaju mjera koje su na snazi u Brčko distriktu.

Danas je u Brčko distriktu BiH registrovan još jedan slučaj virusa korona. Radi se o muškarcu 1950. godište koji je hospitalizovan.

 

Javna zdravstvena ustanova

„Zdravstveni centar Brčko“

 

Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente

zaražene virusom korona smješteno je:

Ukupno pacijenata: 5
Starosna dob pacijenata: Mlađi 0
Srednje životne dobi 2
Stariji 3
Klinička slika pacijenata: Lakša klinička slika: 0
Srednje teška klinička slika: 3
Teška klinička slika: 2

U toku jučerašnjeg dana su bila dva prijema, muška osoba 1950. godište, te ženska osoba 1956. godište.

Inspektorat Brčko distrikta BiH

Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 14. 09. 2020. godine:
1338 Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH
79 Rješenja o produženju izolacije i zdravstvenog nadzora za građane Brčko distrikta BiH
42 Rješenja o prekidu izolacije za građane Brčko distrikta BiH
1459 Ukupno izdatih rješenja
U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH   obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. Kontrole se obavljaju najmanje 2 puta u toku jednog dana kod istog subjekta.

 

 

Policija Brčko distrikta BiH

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH

su sproveli sledeće aktivnosti u periodu od 11., 12. i 13.09.2020. godine :

Ukupan broj zaprimljenih prijava:          8
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane

Inspektorata izdata rješenja o izolaciji:

       —
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi:        —
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi:        —
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-

 

broj slučajeva:

 

broj lica:

 

      

       11    

  

       11

Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana:      263
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana:        4

 

Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:


Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom
0800 50 606

 


Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama
122

 

Inspektorat Brčko distrikta BiH 049 220 061

 

Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije 121 i 123

 

#postujnaredbe #postujnaredbe #postujnaredbe

 

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH

Categories: Brčko