BRČKO: Najljepši grad u Bosni i Hercegovini kome mogu zaviditi i svjetske metropole

BRČKO: Najljepši grad u Bosni i Hercegovini kome mogu zaviditi i svjetske metropole

Brčko se kao naselje počelo razvijati kod stare skele na ušću Brke u Savu. Prvi put se pod današnjim imenom spominje u 16. vijeku, u osmanskim dokumentima, iako je sasvim sigurno da je naselje na tom mjestu postojalo i ranije, u srednjem vijeku.

FOTO: Kako je Brčko postalo Distrikt?

O Brčkom se piše kao o naselju čiji su stanovnici mostari, splavari i derbendžije, tj. lokalni stanovnici zaduženi za čuvanje putne komunikacije na nesigurnim mjestima – klancima (tur. Derebent – klanac).

Značajnije se razvija nakon 1548. godine kada je izgrađen put od Tuzle do Brčkog. Tada je Brčko bilo u sastavu Tuzlanskog kadiluka (sreza). Razvitak Brčkog u razdoblju između 1620. i 1716. godine bio je intenziviran.

Godine 1716. austrijska vojska je do temelja srušila Brčansku palanku – drveno utvrđenje koje je branilo prolaz uz rijeku Brku. U tom rušenju su nestale i sve značajnije građevine izgrađene do tog vremena.

Stara gradska jezgra uz obale Save i Brke od tridesetih godina 19. stoljeća bilježi nagli razvoj, zahvaljujući prije svega izvozu suhe i sirove šljive. Od osnivanja Dunavskog parobrodarskog društva 1830. godine, koje je u Brčkom imalo svoju Agenciju i Luku na rijeci Savi, Brčko postaje trgovačko središte. U tom periodu iz Brčkog se izvozilo 25-30.000 tona suhe šljive u Austriju, Njemačku, Englesku i SAD.

U Brčkom je 1869. godine uveden telegraf, a 2. aprila 1870. proradila je i pošta. U drugoj polovini 19-og stoljeća izgrađeni su Grand Hotel “Posavina” i gradska Vijećnica. Ovi objekti su simbol grada. Hotel “Posavina” je prvi hotel u Brčkom.

Sagrađen je 1891. godine u austro-ugarskom stilu. Značajno je spomenuti i 1883. godinu kada je u Brčkom otvorena Trgovačka škola, prva srednja obrazovna ustanova u bosanskoj Posavini, dok je štamparija u gradu puštena u rad 1900. godine. Vijećnica je izgrađena 1892. godine u pseudo-mavarskom stilu, sa puno ukrasa na zidovima.

fotogaleriji pogledajte stare slike Brčkog.

Kroz Brčko protiče Brka, rječica visokih obala, a među vodenim tokovima na ovom području su i rječice Tinja, Lomnica Zovički potok, Lukavac i još nekoliko manjih vodotokova koji nabujaju tokom proljeća. Područje ima umjereno kontinentalnu klimu i veoma je pogodno za uzgoj voćarskih kultura.

Svake godine na rijeci Savi organizuje se kajak-kanu takmičenje pod nazivom „Savska regata“ u okviru kulturno-sportske manifestacije „Savski cvijet“.

 

 

 

Znamenitosti koje trebate posjetiti kada se nađete u Brčkom: 

Atik – Savska džamija

Još 1600. godine za potrebe građana i nefera – vojnika brčanske utvrde, podignuta je mala drvena džamija. Naziv Atik, govori da je riječ o najstarijoj džamiji na ovoj regiji, a to su potvrđivali i njeni metar debeli zidovi, te munara sa dvije ukrasne šerefe, izgrađene od sitne cigle i ukrašene spektrom boja. Nažalost, ova džamija je srušena u ratu 1992. godine. Džamija je ponovo izgrađena 2007. godine i proglašena nacionalnim spomenikom BiH.

Staro gradsko jezgro

Od stare arhitekture ostalo je veoma malo. Osim Vijećnice i Hotela „Posavina“ tu je zgrada gdje se nalazila knjižara „Veselin Masleša“, zatim zgrade sa jedne strane Trga mladih i u ulici pored zgrade Vlade Brčko distrikta.

Begova kula

Kula u Bijeloj je građena od 1795. do 1812. godine od kamena sa razrušenog franjevačkog samostana u Gornjoj Skakavi. Kula je masivna građevina četvrtaste osnove i ima sedam katova. Zna se da je kula bila u vlasništvu begova Gradaščevića. Proglašena je nacionalnim spomenikom BiH.

Krsmanovića kuća

Porodica Krsmanović je izgradila 1865. godine veliku i lijepu kuću zvanu Dvorana. Dolaskom Austro – Ugarske u ovoj kući je od 1878. pa do 1918. godine bio Konzulat Turske, zatim đački konvikt pa ženska stručna škola.

Kuća Kučukalića

Kuća Alijage Kučukalića nalazi se u starom gradskom dijelu Kolobara, u blizini Bijele džamije. Kuća Kučukalića je 2003. godine proglašena nacionalnim spomenikom BiH i već je započeta njena restauracija.

Islahijet

U januaru 1907. godine osnovano je kulturno – potporno udruženje pod nazivom „Islahijet“, što bi u prijevodu značilo usavršavanje i napredak. Zgrada je proglašena nacionalnim spomenikom BiH.

Hotel Posavina

Hotel Posavina je izgrađen 1891. godine a izgradio ga je vlastitim sredstvima Alijaga Kučukalić, poznati brčanski trgovac. Uz Vijećnicu, danas je to jedan od simbola grada. Hotel je kasnije prodat poznatim Brčanskim trgovcima iz porodice Uzunović pa zatim su ga komunisti oduzeli poslije drugog svjetskog rata tako da i dan danas ovaj spomenik grada nema riješeno imovinsko pitanje.

Categories: BiH