Korupcija u BiH cvjeta u pravosuđu, upravi, zdravstvu…

Korupcija u BiH cvjeta u pravosuđu, upravi, zdravstvu…

Nevladina organizacija Transprensi Internešenel predstavila je godišnji izvještaj njihovog Centra za pružanje pravne pomoći. Tokom prošle godine, najveći broj prijava korupcije odnosio se na sektore državne uprave, pravosuđa i zdravstva.

Na besplatnu liniju za prijavu korupcije u prošloj godini je primljeno 1985 poziva građana, a od ukupno 240 slučajeva u kojima je Transparensi Internešenel postupao, čak 100 se odnosilo na državnu upravu.

Građani su se uglavnom žalili na postupke zapošljavanja, te nerad inspekcije. Posebno alarmantna situacija što se tiče korupcije i kršenja ljudskih prava u 2020 – toj godini je bila u obrazovnom sistemu, i to u Republici Srpskoj, sa ukupno 19 prijava.

 „Značajno se osvrnuti na nedavno donesenu preporuku Omubudsmena za djecu RS, koju je ova institucija izdala Ministarstvu prosvjete i kulture na naš zahtjev, a odnosi se na zloupotrebu djece za ostvarivanje ciljeva odraslih. U pitanju su Srđan Amidžić i Boris Jerinić koji su uključivalji djecu u školama za postizanje političkih ciljeva.

Jedan od slučajeva koji je svakako privukao pažnju javnosti jeste i diskriminisanje privatnih predškoslkih ustanova od strane Ministrastva prosvjete i kulture RS sa područja grada Banjaluka i uskraćivanje ekonomske pomoći zbog posljedica epidemije virusa korona“, kaže Ena Kljajić Grgić iz Transparensija.

Obrazovni sistem u Republici Srpskoj je u potpunosti podređen partijskim interesima, poručuju iz Transparensija.

Biranje direktora u osnovnim školama u Banjaluci i Bijeljini, pod političkim pritiscima,  dovelo je čak do protesta roditelja, čime su ugrožena prava djece na nesmetano obrazovanje.

 „Ministarstvo prosvjete se zaista izdvaja p u ovoj godini epidemije, po tim prijavama i trendovima koji zabrinjavaju. Naročito je to prisutno u osnovnom i srednjem obrazovanju. Poznata su nam dva slučaja gdje su roditelji i djeca trpjeli samo da bi se zadovoljili partijski interesi.“, poručuje Uglješa Vuković iz Transparensija.

Što se tiče zdravstva, Transprensi Internešenel je u 20 predmeta uočio netransprentne javne nabavke, te kršenja prava na zdravstvenu zaštitu u jeku epidemije virusa Korona.

Slučaj čuvanja donirane medicinske opreme koju je Vlada Republike Srpske čuvala u skladištima firme Krajina grup d.o.o. Banjaluka izazvao je najviše interesovanja, poručuju iz Transparensija.

„Oni su zaključili ugovor u aprilu da se prostor u Novakovićima ne naplaćuje, odnosno da je usluga skladištenja besplatna, da bi nakon samo mjesec dana retroaktivno Vlada donijela odluku da se jedan mjesec plaća 21 hiljadu maraka bez PDV-a.“, kaže Kljajić Grgić.

Transprensi Internešenel je u 2020 – toj godini tužio 19 institucija u BiH, jer nisu dostavili tražene informacije, a dobio je 16 upravnih sporova.

Najznačajniji je svakako spor pred Sudom BiH, protiv Tužilaštva BiH, jer su odbijali dostaviti informaciju o broju presigniranih predmeta u 2018. godini. Presignacije omogućuju glavnim tužiocima da na bitnim predmetima postave njima podobne tužioce.

BN TV

Categories: BiH