Brčko: Da li će Brčko postati studentski grad zavisi upravo od vlasti u Brčkom !?

Brčko: Da li će Brčko postati studentski grad zavisi upravo od vlasti u Brčkom !?

Nakon što je u januaru mjesecu ove godine Agencija za akreditaciju BiH započela sa procesom akreditacije svih visokoškolskih ustanova na prostoru Brčko distrikta nedavno je prva od njih i akreditovana. Cijeli ovaj proces bi trebao da bude završen u narednih nekoliko mjeseci.

Agencija za akreditaciju BiH je nedavno akreditovala prvu visokoškolsku ustanovu na području Brčko distrikta što bi trebalo značiti da će u narednih mjesec do dva biti završeni postupci akreditacije i drugih univerziteta sa sjedištem u Brčkom“, potvrdio je za Radio Brčko dr. Aleksandar Maksimović, šef Pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku.

U mandatu prethodne Vlade preduzeto je niz aktivnosti kako bi se stvorile zakonske mogućnosti te jasno precizirale odgovornosti i ovlaštenja pojedinih organa i institucija u ovom procesu, stvoreni su uslovi da stručnjaci iz ove državne agencije u skladu sa svojim poslovnikom započnu proces akreditiranja visokoškolskih ustanova u distriktu.

Maksimović ističe da je ovo početak konačnog rješavanja jednog veoma značajnog pitanja koje je proteklih deset godina često bilo kamen spoticanja i koji je slalo veoma lošu poruku iz Brčko distrikta.

Do sada su zahtjev za akreditaciju podnijele tri visokoškolske ustanove sa sjedištem u Brčko distriktu, dok je još jedna ustanova podnijela zahtjev za osnivanje.

 

Izvor: Radio Brčko

Categories: Uncategorized