Odjeljenje za obrazovanje: Većina obrazovnih ustanova u Brčkom ne ispunjava uslove za rad

Odjeljenje za obrazovanje: Većina obrazovnih ustanova u Brčkom ne ispunjava uslove za rad

Prateći sjednicu Skupštine Brčko distrikta BiH dana 17.11.2021. godine, a prema diskusijama poslanika u skupštini te onim što se dešava na terenu čini se da je došao kraj većini visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Aktuelni šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, čija supruga je dekan na jednom od privatnih fakulteta u gradu, je preko šefa pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku Aleksandra Maksimovića – doktora poljoprivrednih nauka Sveučilišta u Zagrebu (sa završenim ekonomskim fakultetom u Brčkom), konačno su podstakli poslanike u Skupštini Brčko distrikta BiH da se visoko obrazovanje na području Brčko distrikta BiH uvede u zakonske okvire i to do najsitnijeg detalja. Po svemu kako se najavljuje da ću u Brčkom ostati samo Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo te da će se sve privatne ustanove dovesti u red ili će im biti zabranjen rad. Čini se da su ovo naslednici Momčila Poljića koji struku i nauku stavljaju na prvo mjesto.

Kako je najavljeno da će u ovoj godini biti usvojeni svi potrebni podzakonski akti za rad visokoškolskih ustanova te je u najavi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine koji će biti daleko ozbiljniji od svih prethodnih, ono što je možda i najinteresantnije je i to što aktuelno pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku predlaže da svaka visokoškolska ustanova ili odjeljenje neke visokoškolske ustanove koje radi na području Brčko distrikta BiH morati će da ima OBEZBIJEĐEN PROSTOR U VLASNIŠTVU VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ili ODJELJENJA VŠU koje djeluje na području Brčkog, a kao garancija za kvalitetan i siguran rad. Prema nadležnima sadašnje ustanove rade u jadnim i neuslovnim prostorijama pa tome žele da stanu u kraj. Takođe lica koja su starija od 68 godina života neće moći držati nastavu osim na magistarskim i doktorskim studijima moći će biti mentori na magistarskim i doktorskim radovima, što samo po sebi kaže da će se većina ustanova morati ugasiti ili će doći u opasne probleme.

Sve u svemu sadašnji menadžment je odlučio da se pozabavi i sa ostalim obrazovnim ustanovama u Brčko distriktu, te će preko Skupštine Brčko distrikta biti zatraženo zatvaranje svih obrazovnih ustanova koje ne ispunjavaju uslove za rad (npr. Gimnazija, većina obdaništa, škole izgrađene i dograđene posle ovog zadnjeg rata i sl.).

Najavljuje se osnivanje Centra za nauku i kulturu Brčko distrikta, šta od toga će biti vidjećemo u periodu koji slijedi.

Piše: Dragan L.

Categories: Brčko