EKONOMSKI FAKULTET U BRČKOM USKORO SE GASI ILI IDE U RUKE PRIVATNIM UNIVERZITETIMA

PRAVI AKADEMICI I PROFESORI NEĆE IMATI PRAVO DA UČE MLADE GENERACIJE, POSTOJE SADA NEKI NOVI….

Vlada Brčko distrikta BiH je pustila u proceduru Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH te je Skupština Brčko distrikta na samo početku zasijedanja za 19.10.2022. godine u 10.00 časova zakazala u prvom čitanju ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH a koji po svemu sudeći a prema dobrim poznavaocima prilika u visokom obrazovanju u Brčkom vodi ka tome da se Ekonomski fakultet u Brčkom koji pripada Univerzitetu Istočno Sarajevo, kao jedina državna i ozbiljna ustanova totalno baci na koljena te da se privatizuje kao što je uništena sva privreda u gradu.

Član 17. predloženog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH kaže mijenja se i dodaje sledeći tekst „Lica penzinisana u skladu sa propisima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini ili u drugim državama ne može izvoditi nastavu na visokoškolskim ustanovama u Distriktu“. Ako bi posmatrali onako prosto na prvu bi posumnjali da je to udar na privatne visokoškolske ustanove koje gravitiraju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ne razmišljajući o tome da će sve privatne visokoškolske ustanove da „obrazuju kadrove“ pa će i ovako posrnuo sistem obrazovanja pasti ispod crvene linije ali i ako sami sebi ne obrazuju kadrove imajmo na umu da ostatak Bosne i Hercegovine i kompletne bivše Jugoslavije ima sličan ili isti sistem obrazovanja pa će nam ostati profesorski kadrovi iz Brčkog, Travnika, Širokog Brijega, Kiseljaka, i slično a dok državni fakultet u Brčkom dolazi u „mat poziciju“ pa bi ga mogao kupiti neki od privatnih koji vladaju ovim gradom a očigledno i vlastima.

Prema mišljenju uglednog profesora Zdravka Božičkovića usvajanje ovakog Zakona bi bilo pogubno za kompletnu akademsku zajednicu, kako kaže „Kad bi se ovo usvojilo na skupštini, tad bi svi fakulteti u Brčko distriktu ostali bez najmanje 2/3 nastavnog osoblja.

Poslanici na skupštini trebaju da znaju da bi se to desilo. Skupština pa i Vlada Brčko distrikta treba takođe da zna da je Brčko distrikt mali da bi imao sve profesore na tržištu rada.

Drugo, i javni Univerziteti u BiH su u teškoj situaciji zbog sve manjeg broja studenata koji se upisuju te zabranjuju rad svojih profesora na  privatnoj visokoškolskoj ustanovi niti im hoće dati saglasnost za rad u tim ustanovama.

Sa ovim postupkom će Skupština Brčko distrikta, primorati fakultete da sami proizvodu magistre i doktore nauka da bi ih nakon toga stavili u nastavu na svom fakultetu. Ako im je to cilj, onda trebaju da računaju da će dovesti do devalvacije Visokog obrazovanja a svoje fakultete staviti na ivicu zatvaranja ili da koriste nezakonite radnje da bi opstali“.

NE POSTOJI ZEMLJA NA SVIJETU KOJA NAUČNIM RADNICIMA NE DOZVOLJAVA DA UČE MLAĐE GENERACIJE, MENTORI MAGISTRIMA I DOKTORIMA NAUKA MORAJU BITI ISTAKNUTI NAUČNI RADNICI BEZ OBZIRA NA PENZIJU ILI BILO KAKVA OGRANIČENJA.

Bilo kako bilo u nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine koji je pred poslanicima u Skupštini Brčko distrikta BiH 19.10.2022. godine, nedvosmisleni su samo interesi onih koji za posledicu žele zatvaranje državnog Ekonomskog fakulteta koji je u sastavu Univerziteta Istočno Sarajevo a možda će isti i biti prodat nekom od ovdašnjih privatnih univerziteta a koji su prema čaršijskim pričama u nekom uskom odnosu sa vladarima u Brčkom.

Bilo kako bilo pomenute izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju nemaju niti u jednom članu veze sa naukom ali na nama je ostalo da vidimo šta će naši poslanici u Skupštini Brčko distrikta BiH da nametnu, da li je dogovor već pao ko će preuzeti objekat Ekonomskog fakulteta, da li će zaista poslanici pogledati građanima u oči i natjerati da našu djecu uče magistri i doktori nauka „sa šuma i gora“ kako reče jednom jedan bivši ministar, ostalo nam je da vidimo u vremenu koje je pred nama….

Vozači autobusa mogu biti sve dok im ljekar ne produži ljekarsko uvjerenje ali naši stariji profesori koji su se školovali u vrijeme dok je Bog po zemlji hodao uskoro moraju ostaviti nauku i prepustiti se „nekim novim akademicima“.

Materijal sa Skupštine je na raspolaganju javno, pogledajte: https://skupstinabd.ba/ba/3489-31-redovna-sjednica-skupstine.html

G.E.

Categories: BiH